COVID-19 infektion takia maaliskuussa Suomen kouluissa siirryttiin etäopiskeluun välttääkseen korona tartuntoja. Tämä uusi tilanne kaikista hankaluuksista huolimatta on suurimmalla osalla mennyt hyvin, sillä nykyään on niin hyvät mahdollisuudet opiskella myös etänä. Lähiaikoina on ollut paljon puhetta, että jatkuuko etäopiskelu, vai siirrytäänkö takaisin lähiopetukseen. Hallitus on tehnyt päätöksen, että koulut ja oppilaitokset voidaan avata torstaina 14.5.2020. Kaikissa kouluissa ei siltikään olla siirtymässä lähiopiskeluun. Lähiopetukseen siirtyville kouluille opetushallitus on määrännyt ehdot, joiden mukaan koulujen on toimittava. Esimerkiksi luokkien tulee olla erossa toisistaan, ja parhaan mukaan porrastamaan aikoja niin, ettei ruokailussa olisi eri luokkalaisia samaan aikaan, jolloin oppilaat välttäisivät mahdollisimman paljon ihmiskontakteja.

Mielestäni koulujen avaaminen on todella hyvä asia, vaikka aluksi tuntuikin turhalta laittaa opiskelijat takaisin koulunpenkille, kun etäopiskelu on sujunut pääosin tähänkin asti hyvin. Lähiopetus on tuottanut ongelmia eniten lapsilla. Heidän vanhemmat ovat joutuneet kantamaan enemmän vastuuta lastensa oppimisesta joka on vienyt vanhempien voimia, aikaa ja myös vaikeuttanut heidän omaa työntekoaan. Joissakin perheissä on ongelmia, esimerkiksi alkoholismin tai väkivallan takia, jonka takia erityisesti heidän lapsensa on tärkeä päästä kouluun. Myös ne oppilaat, jotka päättävät peruskoulun, haluavat viettää viimeisiä peruskouluaikojaan opettajien ja muiden oppilaiden kanssa.

https://yle.fi/uutiset/3-11337396