Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan myötä on puolustusvoimien johdollekin tullut mietittävää. Moni kansalainen on varmasti pohtinut, mitä palveluksessa oleville käy, ja vaikuttaako tämä siellä olevien arkeen. Nykyisen menetelmän mukaan yhden yksikön varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään, jotka toimivat toisista erillään. Ryhmistä yksi toimii kasarmilla, toinen maastossa ja viimeinen on lomautettuna.  

 

Mielestäni järjestely vaikuttaa järkevältä ja lyhyt kokeiluaika onkin todistanut sen toimivuuden. Ylen uutisesta lainattu virke: Viikoittain tapatuvassa vaihtotilanteessa ryhmät eivät kohtaa missään vaiheessa”, antaa ymmärtää, että asia todellakin otetaan tosissaan, eikä sitä haluta huitaista “vasemmalla kädellä”. Yhden ryhmän lomitus ei vaikuta koulutustasoon merkittävästi. 

 

Kainuun prikaatin koulutuspäällikkö everstiluutnantti Jari Salonen kommentoi tilannetta: “Kierto mahdollistaa sen, että kahden viikon aikana pystytään korvaamaan niitä koulutusvuorokausia ja koulutustunteja jopa siinä määrin, että koulutuksessa ollaan aika lailla plus-miinus-tilanteessa”. Viikon loma, sekä sen myötä noussut päiväraha ovat erityisesti varusmiesten mieleen. Positiivista on, että tyytyväisyyttä on ilmennyt massiivisesta poikkeustilasta huolimatta.