Helsingin Sanomien uutisessa kerrotaan oppivelvollisuusiän noston tulevan vuositasolla 20 miljoonaa euroa odotettua kalliimmaksi. Uutisessa haastateltu Päivärinta lyö faktat tiskiin toteamalla, että mikäli ei ole riittävää rahoitusta, uudistusta ei toteuteta. Uudistus maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppivelvollisuuden pidentämisestä viivästyy siis ainakin vuoden 2022 elokuuhun. Suhtautuminen asiaan on ollut kuntien taholta varauksellista.  

 

Niin on syytäkin olla. Uudistukseen liittyy haasteita, kuten kustannuskysymykset ja erimielisyys siitä, tulisiko resursseja ennemmin sijoittaa perusopetuksen kehittämiseen. Itse olen sitä mieltä, että Suomen peruskoulu antaa hyvät valmiudet toista astetta varten huomioimalla erilaisia oppilaita ja tukemalla eri oppimistapoja. Vaikka uudistuksen toimeentulo viivästyy koronakriisin takia luultavasti odotettua pidempään, pidän uudistusta tärkeänä. Nuorten työllistymisprosentti lähtee sen avulla nousuun ja pidempi koulutus tarjoaa nuorille lisämahdollisuuksiaSuomen asema sivistyskansana säilyy.