Uutisessa kerrottiin kahden lukiolaisopiskelijan näkökulmasta ja mielipiteestä etäopiskelua koskien. He kokivat, että kotona työskenteleminen on liian rentoa, joten motivaatio laskee ihan eri tavalla kuin koulussa. He kertoivat myöskin houkutteista, joita oli muun muassa puhelin, jotka heikentävät keskittymiskykyä ja motivaatiota opiskella. Tähän pystyin todella hyvin samaistumaan ja uskon, että moni muukin pystyi. 

 

Kirjoitelmassa käsiteltiin myöskin sitä ahdistusta ja stressiä, mikä aiheutuu osittain etäopiskelusta. Mielestäni tähän pitäisi antaa enemmän ymmärrys opettajilta, kuin tähän asti on saatu. Olen itsekin huomannut, että koulunkäynti on paljon raskaampaa ja opettajat ovat ehkä antaneet enemmän tehtävää. Tämä olisi ratkaistavissa niin, että opettajat kyselisivät oppilailta, mikä heille sopisi parhaiten.  

 

Kirjoitelmassa suositeltiin opiskelijoita aikatauluttamaan opiskelun ja pitämään päivärutiinin entisellään. Se vähentäisi ahdistusta. Välttämättä kuitenkaan rutiinien pitäminen ei poista kokonaan ahdistusta ja stressiä, esimerkiksi ahdistushäiriöstä kärsivä henkilö voi kärsiä todella paljon, jos hän ei saa normaalia ihmiskontaktia. Kaikkien ihmisten näkökulmaa ei mielestäni olla huomioitu tarpeeksi.